Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 r.   Imieniny: Juliusza, Lubosława, Zenona
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na: budowę instalacji zewnętrznej CO wraz z przebudową węzła i przyłącza cieplnego w budynku przy ul. Gdańskiej 50 oraz likwidacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy

Znak sprawy: ZO-261-10-2015
Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=202942&rok=2015-08-07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=213752&rok=2015-08-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=228704&rok=2015-09-03
Data składania ofert: 24 sierpnia 2015 r. godzina 12:00, 26 sierpnia 2015 r. godzina 12:00
Data otwarcia ofert: 24 sierpnia 2015 r. godzina 12:10, 26 sierpnia 2015 r. godzina 12:10

Przetarg nieograniczony na: budowę instalacji zewnętrznej CO wraz z przebudową węzła i przyłącza cieplnego w budynku przy ul. Gdańskiej 50 oraz likwidacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy

Znak sprawy: ZO-261-09-2015
Ogłoszenie o zamówieniu:http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=184270&rok=2015-07-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=196094&rok=2015-08-03
Data składania ofert: 5 sierpnia 2015 r. godzina 12:00, 7 sierpnia 2015 r. godzina 12:00
Data otwarcia ofert: 5 sierpnia 2015 r. godzina 12:10, 7 sierpnia 2015 r. godzina 12:10

Pytania Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Radio PiK S.A. jako Zamawiający, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy w postępowaniu:
Przetarg nieograniczony na: budowę instalacji zewnętrznej CO wraz z przebudową węzła i przyłącza cieplnego w budynku przy ul. Gdańskiej 50 oraz likwidacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy. Znak sprawy: ZO-261-09-2015.


Pytanie nr 1. W specyfikacji brak przedmiaru na ułożenie rur pre-izolowanych typu spiro przyłącza cieplnego proszę o uzupełnienie przedmiarów.


Odpowiedź nr 1.

Zamawiający informuje, że przedmiarach nie ujęto odcinków przyłącza cieplnego Dn 50mm do budynku przy ul. Gdańskiej 50 z rur typu Spiro oraz preizolowanych. Przedmiar ten Zamawiający przesyła w załączniku do niniejszej odpowiedzi. (plik Przebudowa przyłącza do bud ul. Gdańska 50 -kpec (1)Przedm.rtf)


Pytanie nr 2. W specyfikacji brakuje zestawienia RMS proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 2. Zamawiający informuje, że uzupełnia załączniki do SIWZ stanowiące zestawienia RMS dla: Przebudowy przyłącza cieplnego, Przebudowy węzła cieplnego oraz Instalacji elektrycznej i AKPiA.


Ponadto Zamawiający informuje, że w związku z udzieleniem niniejszych odpowiedzi, przedłuża termin składania ofert do 7 sierpnia 2015 r.

Przetarg nieograniczony na: usługi transmisji sygnału radiowego Radia PiK S.A.

Znak sprawy: ZO-261-08-2015
Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=174740&rok=2015-07-13
Data składania ofert: 21 lipca 2015 r. godzina 12:00
Data otwarcia ofert: 21 lipca 2015 r. godzina 12:10

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=199228&rok=2015-08-05

Przetarg nieograniczony na: dostawę i uruchomienie Systemu Emisyjnego, w tym dostawę urządzeń oraz systemu planowania i emisji programu oraz systemu obsługi emisji dzienników

Znak sprawy: ZO-261-03-2015
Ogłoszenie o zamówieniu: http://http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=88878&rok=2015-04-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=124194&rok=2015-05-26

Data składania ofert: 1 czerwca 2015 r., godzina: 12:00 22 czerwca 2015 r. godzina 12:00
Data otwarcia ofert: 1 czerwca 2015 r., godzina: 12:10 22 czerwca 2015 r. godzina 12:10

Przetarg nieograniczony na: dostawę i uruchomienie Systemu Emisyjnego, w tym dostawę urządzeń oraz systemu planowania i emisji programu oraz systemu obsługi emisji dzienników

Znak sprawy: ZO-261-01-2015

Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=24482&rok=2015-02-03

Data składania ofert: 11 lutego 2015 r., godzina: 12:00
Data otwarcia ofert: 11 lutego 2015 r., godzina: 12:1

Przetarg nieograniczony na: dostawę i uruchomienie Systemu Emisyjnego, w tym dostawę urządzeń oraz systemu planowania i emisji programu oraz systemu obsługi emisji dzienników

Znak sprawy: ZO-261-12-2014

Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=358132&rok=2014-10-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=419486&rok=2014-12-24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=10728&rok=2015-01-15

Data składania ofert: 9 stycznia 2015 roku,
20 stycznia 2015 roku godzina 12:00, 3 lutego 2015 roku, godzina 12:00
Data otwarcia ofert: 9 stycznia 2015 roku, 20 stycznia 2015 roku
godzina 12:10, 3 lutego 2015 roku, godzina 12:10

Dokumenty:


Przetarg nieograniczony na: Remont budynku gospodarczego Radia PiK przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy

Znak sprawy: ZO-261-11-2014

Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=309618&rok=2014-09-17


Data składania ofert: 2 października 2014 r., godzina 12:30
Data otwarcia ofert: 2 października 2014 r., godzina 12:40

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=341724&rok=2014-10-15

Dokumenty:

Przetarg nieograniczony na: Remont części pomieszczeń w budynku Radia PiK przy ul.Gdańskiej 48 w Bydgoszczy z podziałem na pakiety: Pakiet 1 – Remont budowlany Pakiet 2 – Remont konserwatorski

Znak sprawy: ZO-261-10-2014

Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=309426&rok=2014-09-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=350966&rok=2014-10-21

Data składania ofert: 2 października 2014 r., godzina 12:00
Data otwarcia ofert: 2 października 2014 r., godzina 12:10

Dokumenty:

12345