Niedziela, 21 kwietnia 2019 r.   Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa / Przeniesiono Bydgoski Węzeł Radiowy do wilii przy ul. Gdańskiej 50 (1945)
Polskie Radio PiK » Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

tymrazemglosuje.eu
tymrazemglosuje.eu

Wybory europejskie w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) odbędą się w dniach 23 - 26 maja.

W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzone zostaną w niedzielę 26 maja 2019 r. Głosowanie odbędzie się w godz. 7:00 - 21:00 w 13 okręgach wyborczych. Okręg wyborczy nr 2 obejmuje w całości województwo kujawsko-pomorskie. Polacy wybiorą 52 europosłów .

Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej wybieraną w powszechnych i bezpośrednich wyborach przez obywateli Unii. Głównym jego zadaniem jest tworzenie, wspólnie z Radą Unii Europejskiej, unijnego prawa. Parlament Europejski podejmuje decyzje o rocznych budżetach Unii Europejskiej, wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej i powołuje ją w całości, kontroluje inne unijne instytucje. Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa 5 lat.

Parlament Europejski liczy obecnie 751 eurodeputowanych . W wyniku wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, liczba posłów do Parlamentu Europejskiego spadnie po wyborach w 2019 r. do 705.

Prace legislacyjne Parlamentu Europejskiego prowadzone są w 20 stałych komisjach, w skład których wchodzi od 25 do 73 posłów. Komisje obradują na zasadzie jawnych posiedzeń średnio 1-2 razy w miesiącu w Brukseli.

Kalendarz wyborczy

 • do 8 kwietnia 2019 r.* - zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: - przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, - przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
 • do 8 kwietnia 2019 r. - powołanie okręgowych komisji wyborczych
 • do 8 kwietnia 2019 r. - powołanie rejonowych komisji wyborczych
 • do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 24:00 - zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
 • do 26 kwietnia 2019 r. - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • do 26 kwietnia 2019 r. - zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
 • do 26 kwietnia 2019 r. - zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
 • do 6 maja 2019 r.* - powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
 • do 6 maja 2019 r.* - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • do 6 maja 2019 r.* - sporządzenie spisów wyborców przez gminy
 • od 5 maja 2019 r. do 13 maja 2019 r.* - składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
 • do 13 maja 2019 r.* - zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a
 • od 11 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. do godz. 24:00 - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
 • do 16 maja 2019 r. - podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
 • do 17 maja 2019 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do 21 maja 2019 r. - składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania
 • do 21 maja 2019 r. składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców
 • do 23 maja 2019 r. - zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
 • do 23 maja 2019 r. - zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
 • 24 maja 2019 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
 • 25 maja 2019 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie spisów wyborców
 • 26 maja 2019 r. w godz. 7:00‑21:00 - przeprowadzenie głosowania
* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego.

Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.